Tuesday, 22 November 2011

PEMBELAJARAN KOPERATIF


Pada hari ini, dr nurul memulakan pembelajaran dengan bertanyakan tentang berapa kaedah yang telah kami pelajarai. setakat ini kami telah mempelajari sebanyak 4 kaedah pembelajaran iaitu inkuiri, PBL, PjBl dan thinking based learning.

Seterusnya dr nurul memulakan pembelajaran baru iaitu kaedah pembelajaran koperatif.
persoalan yang diajukan oleh dr nurul ialah adakah pembelajaran secara berkumpulan yang dijalankan di sekolah itu adalah pembelajaran koperatif yang sebenar. selain itu, persoalan lain yang perlu kami cari jawapannya ialah prinsip asas dan bagaimana hendak  menjalankan pembelajaran secara koperatif tersebut.
di sini dr nurul memperkenalkan tentang TEKNIK JIGSAW. dr nurul memulakan tentang tugasan yang perlu kami buat.
1) setiap kumpulan perlu membentuk 5 orang ahli
2)kemudian kami diberi nombor masing-masing dalam kumpulan ASAL.
3)selepas itu, dr mengarahkan kami untuk bergerak dalam kumpulan EXPERT iaitu ahli yang mempunyai nombor yang sama.
4)dalam kumpulan expert itu, kami berbincang dalam kumpulan. saya memegang nombor 5 dimana teknik yang perlu bincang adalam teams ialah Number & heads together...
5)kami berbincang mengenai prinsip pembelajaran koperatif dan bagaimana TGT dijalankan.
PRINSIP KOPERATIF
1) saling bergantung secara positif
2)penanggungjawaban individu
3) interaksi bersemuka
4) pemprosesan kumpulan

teknik dalam pembelajaran KOPERATIF
1)STAD(student team achievement division)
2)GI(group investigation)
3)TGT(teams group tournaments)
4)TAI(team accelerated instruction)
5)NUMBER HEADS TOGETHER

selepas itu, untuk mengetahui tahap kefahaman kami, dr nurul  telah memberi beberapa soalan kepada setiap kumpulan untuk memberi markah bonus dalam ujian 1.pemarkahan diambil berdasarkan dalam teknik number heads together. dimana markah yang tertinggi akan diambil.
contoh soalan:
1) huraikan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran koperatif
2)apakah ciri-ciri pembelajaran koperatif
3)adakah pembelajaran dalam makmal merupakan pembelajaran koperatif

Kumpulan gelora merupakan kumpulan yang menang dan diberi markah bonus..

Monday, 21 November 2011

2I NOVEMBER 2011
Anak Pak Mail pergi mengembara,
Pergi bersama Nona & Nini,
Assalamualaikum pemula bicara,
Bersua kembali di blog ini..


Sepertimana yang kita sedia maklum, pada minggu lepas  dr meminta kita untuk membuat prezi berkaitan 'Saya,media & teknologi' dan meminta untuk menghantarnya pada hari Jumaat. Pada kelas hari ini, dr memberi ulasan, komen & pandangan mengenai hasil kerja kami dan meinta kami membuat penambahbaikan. Dr.juga menyuruh kami membuat sebuah prezi yang tersusun, menarik & mudah difahami.


Setelah itu, dr meminta kami membuat ulangan test 1 bagi soalan no 6 sahaja bagi membuat pertambahan markah. Test tersebut dilakukan secara individu dan kami diberi masa 30 minit.


tujuan dr nurul untuk memahamkan kami tentang fasa kedua menstruktur idea. dr nurul menguji tahap kefahaman kami dengan mengkehendaki kami menjalankan inkuiri berdasarkan tajuk prinsip bernoulli. sesi perbincangan berlaku selama 30 minit.selepas itu, barulah saya lebih faham tentang fasa kedua dalam inkuiri induktif iaitu menstruktur semula idea.
1 jam kemudian,  dr nurul memulakan pembelajaran baru dengan miskonsepsi dalam sains

contoh soalan miskonsepsi:
1)hotter objects contain more heat than colder objects (yes)-false
2)heavier objects always fall faster than lighter objects.(false because they are having a same gravity and air resistance)-they fall and touch the ground at the same time
3) light objects float while heavy objects sink( false because they are no related with weight.the object is immersed ia a fluid is buoyed up bya a force equal to the weight of the fluid displaced by the object)
4) objects float because there`s air in them( yes)-false
5) an object that is thrown upwards continue to move upwards because the force applied by the hand is still acting on it.(false)


penerangan:
1) haba adalah tenaga yang berpindah berlaku disebabkan perbezaan suhu. maksudnya haba tidak boleh dikandung.objek tidak boleh mengandungi haba di dalamnya. oleh itu, jika berlaku thermal equilibrium maka tiada haba yang mengalir di dalamnya.


contoh: (molekul yang akan memindahkan haba dan mengalami tenaga kinetik)

c = tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 darjah celsius pada 1jisim berat

*tenaga haba boleh diserap dan dibebaskan tetapi tidak boleh dikandung* 
*apabila diserap tenaga tersebut dinamakan tenaga dalaman. jika tenaga kinetik meningkat maka tenaga dalaman juga akan meningkat*
*tenaga haba pendam tentu pula adalah untuk mengubah sesuatu fasa daripada pepejal kepada cecair tanpa  berlaku perubahan suhu*

 2) kalau free fall objek yang ringan dan berat akan jatuh pada masa yang sama di mana rintangan udara boleh diabaikan

3) 2 faktor : isipadu sesuatu objek  dan daya tujahan dan apungan bergerak serentak.(daya apungan dan daya bersih adalah lebih besar)


4) jumlah cecair yang disesarkan adalah sama dengan daya apungan. lebih banyak cecair yang disesarkan lebih mudah untuk objek itu terapung.Assalamualaikum & salam sejahtera...hari ini, kami belajar mengenai problem based learning..Apa ya PBL??sebelum ni kita belajar mengenai PjBL..
Problem Based Learning=

§PBL adalah satu konsep P&P yang menambahbaik kemahiran multidisiplin berdasarkan pendekatan terancang dalam penyelesaian masalah
§Satu kaedah pembelajaran mendidik pelajar untuk menyelesaikan masalah,dan dalam masa yang sama membolehkan mereka menguasai kemahiran asas

Sebelum itu, drnurul menayangkan kepada kami satu video mengenai langkah-langkah yang terdapat dalam problem based learning iaitu 7 langkah penting.
1. tubuhkan satu kumpulan
2. kenal pasti masalah
3. cungkil idea
4.kenal pasti isu pembelajaran
5. membuat pembelajaran kendiri
6. sintesis & aplikasi
7. refleksimelalui pemahaman saya sendiri, saya dapat simpulkan bahawa problem based learning merupakan satu pembelajaran yang meminta pelajar menyelesaikan satu masalah melalui perbincangan dalam ahli kumpulan yang mana seorang ahli bertindak sebagai moderator & ada seorang pencatat.

Perbezaan PBL dengan PJbL ialah PBL hanya perlu pelajar menyelesaikan masalah & tiada benda yang perlu dihasilkan manakala PjBL meminta pelajar membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, dan meminta pelajar membentangkan hasil di akhir pembelajaran dalam bentuk brochure,pamphlete, video, seminar,perdebatan dan sebagainya..sekian dari saya, terima kasih ;)
THINKING BASED LEARNING


???


Bloom's taxonomy
"Taxonomy” simply means “classification”, so the well-known taxonomy of learning objectives is an attempt (within the behavioural paradigm) to classify forms and levels of learning

bloomcog.gif (4879 bytes)

Skillful Classifying Deductively
¨What are the categories that you want to classify the given items under?
¨What are the defining characteristics of these categories?
¨What are the characteristics of the items?
¨Based on their characteristics, what categories do the items fall under?
¨What purposes might be served by classifying these items according to this characteristics?

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya sekali lagi saya berpeluang untuk menjengah ke blog ini..
Pada kelas hari Isnin bersamaan 14 November 2011, Dr.Nurul memmberikan tugasan kepada kami, namun kali ini bukan calang-calang tugasan...:)).Kemahiran pembelajaran secara problem based learning & project based learning dipraktikkan untuk menjawab soalan ini. Membuat satu prezi bertajuk 'Saya, media & teknologi' setiap seorang merupakan tugasan kami kali ini.
satu perkataan, PREZI.....kali pertama sebenarnya bagi saya mendengar nama prezi ini..Tugasan anda: Gunakan persoalan di atas sebagai titik tolak dan dorongan bagi menghasilkan satu
rancangan perjalanan pembelajaran anda dalam mengintegrasi teknologi dan media di bilik darjah anda
kelak. Huraikan setiap langkah atau keputusan yang anda ambil di sepanjang perjalanan tersebut serta
semua teknologi dan media lama dan baru yang akan anda integrasi di bilik darjah beserta justifikasi
pemilihan. Gunakan kreativiti dan teknologi ICT untuk menghasilkan satu visual perjalanan yang bukan
saja berinformasi bahkan menarik. Paparkan rancangan ini dalam blog 


Setalah itu, kami diminta berbincang dalam kumpulan untuk dan setiap ahli diberi tugasan masing-masing mengenai media & teknologi seperti mencari definisi, keburukan dan kebaikan, faktor pemilihan, dan sebagainya.
Dr.Nurul mengingatkan kami supaya membuat rancangan perjalanan pembelajaran di dalam prezi kami.

Saturday, 22 October 2011


Inkuiri saintifik terbahagi kepada empat langkah iaitu:-

Ø  Asking a question
Ø  Planning, completing and investigation
Ø  Answering the question or solving the problem
Ø  Communication the result to everyone.

Hari berikutnya, kami telah menjalankan satu ‘inquiry lab’ . Tajuk yang telah dipilih ialah Buoyant force and Archimedes principle.
Sepanjang aktiviti ini kami melalui pembelajaran 4 fasa seperti yang telah diajar sebelum ini.

  • Ø  Introduction
  • Ø  Re structure idea – inquiry
  • Ø  Application
  • Ø  Relection/closer
Cuma apa yang ingin ditekankan disini inkuiri saintifik akan berlaku di dalam fasa 2.
Dalam eksperimen ini, terlebih dahulu kami diberi soalan.


Ø  Why do heavy steel ships float while a piece of much lighter steel sinks? In fact why do some objects float while others sink?

         Hmm..kenapa ye…kapal yang besar dan berat tu boleh terapung dan logam ringan pula      
         boleh tenggelam.

         Selepas itu, eksperimen bermula….jom siasat….

         Gambar dibawah adalah gambaran eksperimen kami.
Buoyant force = Upward acting force when the object immerse in a fluid.

Setelah selesai eksperimen, kami dapat menjawab soalan tadi.

Answer: Some object float because there have an upward force acting on the ship when the ship  immerse in the liquid. The force acting is greater than it weight.

SALAM SEJAHTERA SEKALI LAGI DALAM BLOG KPD 3016,SATU-SATUNYA KURSUS YANG MEWAJIBKAN KITA MEMBINA BLOG....MENARIK2..:))


Hmm..pelajaran hari ini sangat menarik.Dr.Nurul menyruh kami duduk dalam kumpulan yang mengandungi 4 orang setiap kumpulan. 

Cook Book Lab vs Inquiry Lab. Apa ye terdetik dalam fikiran kita melihat dua frasa ni?Sebenarnya ini adalah dua teknik yang diperaktikkan oleh guru dalam pengajaran amali atau sesi eksperimen. Ha, kita sebagai bakal guru-guru fizik, perlulah tahu mengenai konsep ini untuk menjalankan eksperimen. Ini amat penting supaya setiap rancangan pengajaran kita menarik.

*"Cook Book Lab" bermaksud guru memberi manual atau atau panduan sepenuhnya semasa pelajar menjalankan eksperimen. Hal ini bermaksud pelajar menjalankan eksperimen berdasarkan kaedah yang diberi semata-mata.

*Dalam Inquiry Lab pula pelajar akan diberi satu "central guiding question" oleh guru. Berdasarkan soalan tersebut pelajar yang dibentuk dalam kumpulan akan berusaha mencipta manual eksperimen dan menjalankan eksperimen sendiri tetapi masih dikawal oleh guru. Dengan kata lain, guru hanya bertindak sebagai pemudah cara dalam sesi amali.

Dr Nurul telah memberikan satu "central guiding question" iaitu What is relationship between the bouyant force and the weight of liquid displaced? Hm,,tentulah ini prinsip 'Archimedes Principle'.


Macam ni lah susunan radas untuk eksperimen ni.


1)Hypothesis : Bouyant force = weight of water displaced by the object
2) Manipulated variable : Volume of the immersed object
    Responding Variable : Weight of water displaced.
    Constant variable : Density of water.


3) Operational operation
   How to determine the bouyant force of water : Measure the weight of object in the air, actual   weight. Measure the weight of object in the water, apparent weight. 
Bouyant force = Actual weight-Apparent weight
    Weight of water : TAke the reading of weight of displaced water.


4) Radas : Seperti dalam rajah di ats=)


5) Result
Weight of object in air = 1.15 N
Weight of object in water = 1.0 N
Bouyant Force = 0.15 N
Weight of water of water displaced = 0.1


Tapi keputusan eksperiment ini tidak tepat sangat sebab ada ralat.


Sebelum kelas tamat, Dr Nurul memberi satu lagi soalan menarik berkaitan bouyant force.

Why do heavy steel ship floats while a piece of much light coin steel sink in water???** Steel ship
>>Bouyant force is depent on the volume of water displace.
>>The area of steel ship that attach to the water is larger.
>>So, the amount of water displaced in higher.
>>At the beginning ship will sink and then slowly moved upward and sink
>>This is because the bouyant force is higher than weight of weight of water displace.
>>At the surface of water, the bouyant force will equal to the weight of water displaced makes the ship to float.


**Coin steel

>>Bouyant force is depent on the volume of water displace.
>>The area of coin steel that attach to the water is smaller
>>So, the amount of water displaced is lower
>>At beginning steel coin will move downward into water and sink at the bottom.
>>It will not move upward because the bouyant force is too small and less than the volume water displaced and maked it to sink.


That's all for today=)


17/10/11

ASSALAMUALAIKUM SEMUA...

Hmm..saya rasa kelas ini sangat menarik. Walaupun kelas dijalankan selama 3 jam, namun saya sangat gembira berada dalam kelas ini bersama-sama rakan-rakan cikgu fizik dan tambahan lagi kami bertuah mempunyai pensyarah yang 'superb', membuatkan sesi pengajaran&pembelajaran menjadi lebih menarik...:)
 JOM kita flashback apa yang telah kita pelajari pada hari ini.:)

Pada awal kelas, Dr.Nurul memberi penerangan mengenai Unit Pengajaran' iaitu sambungan dari komponen 4 hingga komponen 6. Terasa agak mencabar tugasan ini, namun belum cuba belum tahu.:).
Pada kelas kali ini, kami diperkenalkan dengan tajuk baru iaitu 'Kemahiran mikroteaching' ataupun mikro pengajaran. Unit 1 bagi kemahiran ini ialah kemahiran memulakan pengajaran yang bertujuan untuk menarik dan membuka minda pelajar terhadap topik yang akan dipelajari.

Proses ini penting untuk :
-Menarik perhatian pelajar
-Membantu pelajar untuk bersedia  dari segi kognitif dan afektif
-Membantu pelajar mengenal objektif pembelajaran
-Membina aliran pemikiran pelajar
-Dapat mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar dan miskonsepsi mereka.

Antara teknik yang boleh digunakan ialah 'Konsep Kartun' dan 'Peta Konsep'


'KONSEP KARTUN'


Cara ini amat menarik dan lebih mudah untuk dipraktikkan lebih-lebih lagi bagi guru-guru praktikal ataupun guru yang baru mengajar kerana ianya dapat memudahkan proses P&P. Konsep ini ialah satu kaedah yang menggunakan beberapa karakter kartun dalam menghuraikan atau membincangkan tentang sesuatu konsep yang mana setiap karakter kartun mempunyai pendapat masing-masing.
Melalui konsep ini, guru akan meminta pelajar memilih pendapat kartun berdasarkan kefahaman dan pendapat masing-masing.
-Untuk mencungkil idea pelajar dengan lebih mendalam, guru boleh membuat satu lagi kotak dan meminta mana-mana pelajar memberi pandangan tentang pendapat mereka.
Menarik kan..:))hehePETA KONSEP


>>Dalam teknik ini mempunyai beberapa kotak yang akan diisi dengan konsep dan anak panah yang menggambarkan hubungan antara konsep di dalam kotak. 
>>Di bawah anak panah pula akan ditulis dengan ayat bermakna yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep.
>> Konsep ini dapat membantu pelajar dalam memahami sesuatu pembelajaran.
>>Mereka dapat mengaitkan konsep-konsep yang terdapat dalam sesuatu topik dengan lebih detail.
>>Guru boleh memperaktikkan konsep dalam proses mengcungkil idea pelajar. Contohnya guru memberikan sehelai kertas kosong dan meminta pelajar melukis satu peta konsep tentang sesuatu tajuk.
>>Ini adalah salah satu contoh peta konsep.


SEMOGA KITA DAPAT MEMBUKA MINDA DAN MEMEPELAJARI KEMAHIRAN UNTUK MEMBINA KONSEP KARTUN DAN PETA KONSEP KERANA INI MERUPAKAN SESUATU PERKARA YANG PENTING UNTUK DIAPLIKASIKAN DI SEKOLAH KELAK TERUTAMANYA SEMASA PROSES MENCUNGKIL IDEA PELAJAR...:))

Monday, 17 October 2011

Kemahiran menyoal

Hari ini,kami belajar mengenai teknik menyoal. Tetapi,sebelum bermula, Dr.Nurul bertanya kepada kami tentang apa yang kami telah belajar pada hari semalam iaitu teknik memulakan pengajaran. Ada 5 peringkat menyoal yang mana kesemuanya penting untuk dipraktikkan ketika menyoal.
1.Ajukan soalan kepada seluruh kelas
2.Memberi masa berfikir yang sesuai(wait-time)
3.Memilih pelajar untuk menjawab
4.Memberi respon/reaksi kepada jawapan pelajar
5.Beri penekanan/buat ringkasan.

antara tujuan menyoal adalah untuk:
1. Mewujudkan semangat inkuiri pelajar
2. Menarik pelajar supaya tidak pasif di dalam kelas
3. Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran kita
4. Menggalakkan pelajar yang tidak faham untuk mencari jalan penyelesaian bagi soalan yang diajukan.
5. Menaksir kefahaman pelajar
6. Mewujudkan suasana harmoni di dalam kelas.


PROMPTING: Guru memberi galakan kepada pelajar jika pelajar tidak boleh menjawab soalan yang diajukan. Contohnya, guru memberi klu atau mengolah soalan dalam bentuk yang lebih mudah difahami.
PROBING: Jika pelajar menjawab soalan terlalu ringkas contohnya dengan hanya menyebut frasa ataupun satu perkataan sahaja, guru hendaklah bertanya dengan lebih lanjut contohnya 'how do you know"? 'can you give example"? and so on.
Asking around: Apabila pelajar mengajukan soalan kepada guru, guru tidak secara terus menjawabnya, sebaliknya meminta pelajar lain untuk berkongsi jawapan ataupun idea mengenai soalan yang diajukan.
(redirect)
Interrelating: Guru mengaitkan semua jawapan dan idea, dan guru bantu pelajar buat kesimpulan.


Setiap kumpulan diminta untuk menghantar wakil untuk mendemonstrasi cara menyoal di dalam kelas.
Secara keseluruhannya,teknik menyoal sangat penting kerana dengan cara ini kita dapat menarik perhatian pelajar dan menggalakkan pelajar berfikir dengan aktif tentang tajuk yang diajar atau persoalan yang ditimbulkan.
:))

Friday, 7 October 2011


video sebelum bermula pembentangan...


Salam sejahtera & Salam mesra nuklear,


Mak Tijah memakan petai,
Makan di pangkin bersama Cik Ma,
Debat sudah seminar pun selesai,
Semoga berkongsi manfaat bersama

kemuncak PjBL…Walaupun dengan 'assignment' yang menimbun, beban tugas sebagai mahasiswa yang cukup mencabar, dan kekangan yang dihadapi, namun kumpulan AT12 telah berjaya untuk membuktikan kemampuan mereka dengan menganjurkan seminar Malaysia & Nuklear yang telah diadakan di Auditorium Utama pada 4 Oktober 2011.
video selepas tamat pembentangan

Walaupun jumlah 'audience' yang kurang memberangsangkan mungkin kerana faktor masa dan kuliyah,namun seminar ini berjalan dengan lancar dengan kerjasama kami semua. Jutaan terima kasih kepada pensyarah kami, Dr.Nurulhuda Abd.Rahman kerana memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami sepanjang proses menganjurkan seminar ini Malysia & Nuklear ini..semoga usaha kita bersama diberkati olehNya..
                                               
                                                                                                                           sedar ataupun tidak, 
                                                                                                                           radiasi ada di mana2,
                                                                                                                           bukan hanya sinonim 
                                                                                                                           dgn nuklear..  
            
                                                                                                                                petroleum akan habis pada masa akan datang...nuklearlah bakal pengganti peranan petroleum...
                              In The Name of Allah The Most Gracious And The Most Merciful...

Pihak Pro vs pihak cons..hmm,perdebatan tentang isu negara yang semakin hangat diperdebatkan namun sejauh mana kita sebagai remaja abad ke-21 benar-benar menghayati isu ini. SOKONG atau BANTAH?? kadang-kadang perkara mengenai nuklear ini susah untuk kita buat keputusan kerana ada pro nye dan tidak kurang juga cons nya. Usir keliru anda dengan menetapkan satu pendirian mengenai 'RELEVENKAH TENAGA NUKLEAR DI MALAYSIA?'.

Melalui satu elemen Project Based Learning, kami diarahkan oleh DR.Nurulhuda untuk mengadakan satu sesi perdebatan yang telah pun dijalankan pada 3 Oktober 2011 pada waktu kelas 4P.

Kumpulan Pro diwakili oleh saya sendiri,Ain dan kawan saya, saudara Tarmimi. Manakala kumpulan cons diwakili oleh saudari Nurhafizah dan Hanafi.Sidang dewan menjadi gamat dengan hujah-hujah yang kami ajukan.Antara hujah pihak pro ialah nuklear bersifat mesra alam,hanya membuat mini loji sudah memadai untuk membekalkan kuasa yang besar,sokongan kerajaan, desakan sumber tenaga pada masa akan datang, kestabilan sains dan teknologi, keselamatan yang terjamin, peluang untuk meneroka ke alam lebih mencabar, peluang pekerjaan dan sebagainya....Hujah kami dipatahkan oleh pihak cons dengan mengatakan tentang bahayanya radiasi dan risiko kemalangan di loji, tiada tempat pelupusan, banyak lagi sumber lain seperti hidroelektrik,biojisim dan sebagainya.

Secara keseluruhan, Dr.Nurulhuda dan pihak pro dan cons berpuas hati dengan perdebatan tersebut tetapi menyatakan bahawa hujah pihak pro kurang mantap dan 'solid'. Ini mungkin kerana faktor masa, gemuruh dan sebagainya manakala sidang ketua dewan tidak memutuskan keputusan untuk memilih pro ataupun cons namun menyatakan Nuklear wajar digunakan bukan sebagai sumber utama,namun mewakili separuh daripada sumber tenaga di Malaysia.
Bagi saya secara peribadi, setiap tenaga ada baik dan buruknya. Jika malaysia benar-benar komited mahu menjadikan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif kepada sumber tenaga petroleum, seharusnya penyelidikan dilakukan dengan lebih teperinci lagi, dan kita juga seharusnya membuka minda kita bahawa tenaga ini mampu 'menyelamatkan' kita daripada masalah petroleum yang makin berkurangan dan lama kelamaan akan kehabisan. Tenaga hidroelektrik,biojisim dan lain-lain pula seakan-akan tidak mencukupi untuk memberi bekalan tenaga di seluruh Malaysia yang dijangka populasinya akan bertambah lagi pada masa akan datang.Takkan nak biarkan generasi kita kembali ke zaman lampau dengan tiadanya elektrik??Di saat itu,mungkin pihak cons akan mengubah fikiran mereka.Namun, Nasi sudah menjadi bubur.....
Ayuh,generasi muda,buka minda kita dan buang persepsi buruk terhadap nuklear. jika niat baik, InsyaAllah segalanya dimudahkan olehNYa..
Akhir kalam, 
serangkap pantun permisi debat....
Membeli ikan di kedai Kiran,
Memasak gulai bersama mama,
Ayuh rakan buka fikiran,
Jadikan NUKLEAR tenaga utama..
:))